În tot ce facem, oferim servicii aplicate, transparente şi de încredere

Acasă > Tranzacţii

Tranzacţii

Achizitie Active (Iulie, 2014)

Am acordat asistenta juridica unui grup international de consultanta in industria panificatiei, in legatura cu achizitia unei linii de productie a painii in valoare aproximativa de 2 milioane Euro, de la o societate romaneasca aflata in insolventa.  Serviciile Fine Law au inclus pregatirea si revizuirea ofertelor de cumparare, reprezentare in negociere, evaluare a riscurilor juridice, redactarea si revizuirea documentatiei de vanzare-cumparare, inclusiv aprobarile corporative necesare in jurisdictii diferite.

Transferul de întreprindere (TUPE) (Noiembrie, 2014)

Fine Law a acordat consultanță unui renumit prestator de servicii de business externalizate, în legătură cu transferul de întreprindere (TUPE) realizat în România către o altă companie din același domeniu de activitate, ca parte a unui plan de restructurare industrială ce implică două companii renumite, beneficiare ale serviciilor sus-menționate.

Rambursare TVA (Septembrie, 2013)

Am reprezentat o companie multinațională de gestionare a deșeurilor în procedura de rambursare de TVA în fața autorităților fiscale din România, obținând rambursarea a aproximativ 800.000 EUR în trei proceduri consecutive. Reprezentarea a inclus asigurarea consultanței cu privire la forma cerută de lege pentru documentele justificative, gestionarea relațiilor cu furnizorii în acest scop și asistență juridică în relația cu autoritățile fiscale și reprezentare în fața instanțelor.

Achiziția unei companii de către management (Noiembrie, 2014)

Fine Law a reprezentat managementul unei companii de publicitate online, într-o tranzacție legată de achiziționarea societății de către echipa de management (Management Buy-Out). Asistența noastră a inclus evaluarea viabilității strategiei de business a managementului și a potențialelor riscuri și beneficii, precum și negocieri, redactarea documentelor tranzacției, consultanță cu privire la structura acționariatului ca urmare a tranzacției și modificarea actului constitutiv.

Proiect de finanțare al unei bănci din Marea Britanie (Noiembrie, 2014)

Am asistat o bancă din Marea Britanie în legătură cu acordarea unui împrumut garantat de 6 milioane de euro către o persoană juridică română beneficiară a creditului, în scopuri de investiții și capital circulant, prin efectuarea unui raport de due diligence, redactarea, modificarea și negocierea documentelor tranzacției și emiterea unei opinii legale certificând tranzacția.

Companie farmaceutică importantă din România

Asistarea clientului în procesul de fuziune a tuturor companiilor de pe piaţa locală deţinute de acesta.

Companie din Marea Britanie, lider pe piaţa telecomunicaţiilor

Oferirea de consultanţă juridică privind structura juridică a clientului şi pe alte aspecte de drept societar.

Companie din Italia ce activează pe piaţa energiei electrice

Asistarea clientului în legătură cu implementarea politicilor sale de resurse umane, incluzând elaborarea unei metode pentru organizarea şi gestionarea acordurilor de detaşare şi a altor angajamente, precum şi consilierea pe alte probleme de muncă.

Producător mondial de produse de uz casnic

Oferirea de asistenţă juridică cu privire la dezvoltarea şi implementarea unui proiect de restructurare care a inclus închiderea activităţii de producţie şi concedierile colective aferente; oferirea de asistenţă juridică în legătură cu toate aspectele tranzacţiei, incluzând redactarea documentaţiei, negocierea cu sindicatele şi cu autorităţile relevante şi depunerea notificărilor necesare.

Companie din Grecia ce activează în domeniul petrolier

Oferirea de asistenţă juridică clientului în faza de pre-achiziţie (procesul de due-diligence şi aspectele de reglementare) pentru cumpărarea unor benzinării.

Furnizor de servicii medicale

Reprezentarea clientului în faţa Ministerului Sănătăţii şi a Primăriei din Constanţa în vederea concesionării şi închirierii a două suprafeţe de teren pentru construirea şi exploatarea a două centre de diagnostic radiologic şi facilităţi de dializă printr-o investiţie de 15 milioane dolari, precum şi oferirea de asistenţă cu privire la negocierea şi redactarea contractelor de concesiune şi închiriere.

Important producător de îngheţată

Oferirea de asistenţă juridică cu privire la o concediere colectivă, la restructurarea operaţiunilor clientului, precum şi reprezentarea clientului în faţa instanţelor de judecată.

Grup Financiar Internaţional

Oferirea de asistenţă juridică privind redactarea planului de emitere şi atribuire acţiuni către angajaţi.

Banca Mondială

Efectuarea de rapoarte de analiză juridică cu privire la societăţi din România propuse pentru a fi privatizate pe parcursul Programului de Privatizare PSAL II.

Operator hotelier din Grecia

Oferirea de asistenţă juridică pentru achiziţionarea unui hotel din centrul oraşului Bucureşti, inclusiv redactarea documentaţiei aferente tranzactiei.

Dezvoltator imobiliar din Grecia

Redactarea şi negocierea a două contracte de concesiune încheiate cu autorităţile locale din Bucureşti în legatură cu câteva parcele de teren pentru dezvoltarea unui compex comercial şi rezidenţial în centrul oraşului Bucureşti.

Extinderea obiectului de activitate al unei companii aeriene

Reprezentarea unei importante companii aeriene în obţinerea unei finanţări necesare pentru extinderea obiectului de activitate în valoare de 5,5 milioane EUR, incluzând, dar fără a se limita la redactarea întregii documentaţii de natură juridică pentru obţinerea finanţării.

Consultanţă privind investiţiile

Reprezentarea unei importante companii producătoare de apometre în vederea atragerii unei finantari, incluzând asistenţă privind pregătirea camerei de date, negocierea şi redactarea documentaţiei, evaluare due-diligence şi stabilirea comunicării între asociaţii minoritari şi conducerea societăţii.

Politici de resurse umane

Asistenţă juridică oferită unei companii multinaţionale privind implementarea politicilor de resurse umane, incluzând dezvoltarea unei metode pentru organizarea şi gestionarea acordurilor de detaşare şi a altor angajamente, precum şi oferirea de asistenţă juridică privind alte probleme de dreptul muncii, ca de exemplu: contractul colectiv de muncă.

Fuziune in domeniul industriei alimentare

Oferirea de asistenţă juridică pentru achiziţionarea unei societăţi (industria alimentară); coordonarea tuturor aspectelor legate de tranzacţie, incluzând activitatea de due dilligence.

Achiziţia unei companii din domeniul serviciilor medicale private

Reprezentarea unui investitor important în procesul de achiziţie a unei companii care activează în domeniul serviciilor medicale private, efectuarea unui raport extins de due diligence, redactarea documentelor necesare tranzacţiei şi asistarea pe parcursul negocierilor.

.