În tot ce facem, oferim servicii aplicate, transparente şi de încredere

Acasă > Drept Societar şi Comercial

Drept Societar şi Comercial (Selectaţi)

Avocaţii noştri au oferit şi continuă să ofere consultanţă unui număr mare de clienţi atât români, cât şi străini, pe diverse aspecte, cum ar fi atribuţiile organelor interne de conducere ale societăţii (corporate governance), aspecte privind înfiinţarea şi funcţionarea societăţii, incluzând redactarea proceselor verbale ale adunărilor generale ale societăţii, reducerea şi majorarea capitalului social, precum şi orice modificări şi completări ale documentelor societăţilor.

Serviciile noastre includ

  • Asocieri în participaţiune şi alte parteneriate
  • Înregistrarea societăţii şi efectuarea de modificări ale actelor constitutive
  • Participarea terţilor la capitalul social al societăţii
  • Asistenţă cu privire la secretariatul adunărilor generale ale societăţii
  • Dezvoltarea strategiilor pentru protejarea intereselor acţionarilor minoritari
  • Restructurări şi reorganizări ale societăţilor inclusiv divizări şi dizolvări

Experienţă relevantă

Oferirea de asistenţă juridică în procesul de restructurare prin divizare a unui producător în domeniul morăritului şi al panificaţiei, activitate ce include redactarea documentaţiei necesare şi reprezentarea în faţa instituţiilor competente

Reprezentarea unui proprietar de hotel la negocierile cu o societate de administrare hoteluri şi întocmirea contractului de administrare şi management

Oferirea de asistenţă unei societăţi furnizoare de servicii medicale în vederea încheierii unui acord de asociere în participaţiune cu o altă societate furnizoare de servicii medicale, incluzând asistenţă în timpul procesului de due diligence, întocmirea şi negocierea contractului şi obţinerea autorizaţiilor aferente

Redactarea şi negocierea unui contract de asociere în participaţiune între o societate ce activează în domeniul corespondeţei poştale electronice şi Poşta Română

Aspecte internaţionale

Fine Law este membră a International Law Firm Network, o asociere independentă de societăţi de avocatură cu afiliaţi în 35 de ţări, cu care am dezvoltat parteneriate solide şi eficiente. Drept urmare, clienţii noştri beneficiază de experienţa profesională a peste 500 de avocaţi pregătiţi să acorde consultanţă juridică cu promptitudine.

.