În tot ce facem, oferim servicii aplicate, transparente şi de încredere

Acasă > Dreptul Muncii

Dreptul Muncii (Selectaţi)

Unul dintre principalele obiective ale societăţii noastre este de a identifica potenţialele probleme şi de a dezvolta strategii şi metode pentru a reduce cât mai mult riscurile clienţilor noştri derivate din raporturile de muncă. Oferim servicii clienţilor noştrii în toate problemele legate de legislaţia muncii, oferindu-le sfaturi adecvate, care au ca scop cel puţin reducerea, dacă nu eliminarea totală, a acţiunilor costisitoare de natură juridică.

Serviciile noastre includ

 • Contracte individuale de munca şi regulamente interne
 • Contracte colective de muncă (redactarea, negocierea, interpretarea şi implementarea)
 • Programe de conformitate şi politici de personal
 • Contracte privind avantaje acordate angajaţilor şi planuri de acordare de participaţii în societate pentru angajaţi
 • Concedieri colective, reduceri de forţă de muncă şi închideri ale unităţilor
 • Programe de due diligence cu privire la răspunderea în domeniul dreptului muncii (pre- si post- achiziţie)
 • Investigaţii interne cu privire la comportamente inadecvate, inclusiv plângeri cu privire la discriminare şi hărţuire sexuală
 • Protejarea datelor şi a drepturilor angajaţilor
 • Permise de munca şi vize
 • Strategii şi politici de remunerare a directorilor
 • Încheierea şi încetarea contractelor de muncă încheiate cu directori

Experienţă relevantă

Oferirea de asistenţă unui producător de îngheţată cu privire la o concediere colectivă şi la restructurarea operaţiunilor

Redactarea regulamentelor interne şi a altor reguli de resurse umane pentru o importantă companie multinaţională, inclusiv oferirea de consultanţă în procesul de numire a reprezentanţilor angajaţilor, întocmirea si negocierea contractului colectiv

Redactarea unui plan de emitere si atribuire de acţiuni către angajaţi pentru un producător care activează în domeniul morăritului şi al panificaţiei

Asistarea diverşilor clienţi în cadrul procedurilor de cercetare prealabilă pentru necorespundere profesională şi/sau abatere disciplinară

Redactarea şi negocierea condiţiilor de încetare a contractelor încheiate de clienţi cu directorii

.